Γιάννης Στοΐτσης

Παρούσα Θέση
Ιδρυτής και CEO Agro-Know SA, Αθήνα, Ελλάδα.

Επιστημονικές Επαγγελματικές Κοινότητες
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), Member of the Technical Chamber of Greece