Ιωάννης Βαλαβάνης

Παρούσα Θέση

  • Ερευνητής, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ελλάδα.
  • Συνιδρυτής της eNIOS, μιας start-up εταιρείας βιοπληροφορικής.

Επιστημονικές Επαγγελματικές Κοινότητες
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), Member of the Technical Chamber of Greece