Γιάννης Ανδρεάδης


1.1.2

O Ανδρεάδης Ιωάννης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1984. Αποφοίτησε από το Λύκειο Λαυρίου το 2001 με βαθμό απολυτηρίου 19.6/20, πρωτεύοντας μεταξύ των συμμαθητών του και κερδίζοντας βραβεία και υποτροφίες για τις σπουδές του. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ την περίοδο 2001-2006 και αποφοίτησε με βαθμό πτυχίου 8.0/10.0. Η πτυχιακή του εργασία με τίτλο «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Σχήματος Ταξινόμησης για τη Διάγνωση του Καρκίνου του Μαστού» πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Κωνσταντίνας Νικήτα και βαθμολογήθηκε με 10.0/10.0. Από το 2007 είναι υποψήφιος Διδάκτωρ στο εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι συγγραφέας αρκετών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια. Τα βασικά ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ανάλυση εικόνας, μηχανική μάθηση και ανάπτυξη συστημάτων υποβοηθούμενης διάγνωσης.

Παρούσα Θέση
Μεταδιδάκτωρ Ερευνητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Επεξεργασία εικόνας, συστήματα υποστήριξης ιατρικής διάγνωσης, μηχανική μάθηση

Επιστημονικές Επαγγελματικές Κοινότητες
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), Member of the Technical Chamber of Greece