Γεωργία-Σταυρούλα Πολυχρονάκη

Παρούσα Θέση
Επιστημονικό προσωπικό, ΔΕΔΔΗΕ.

Επιστημονικές Επαγγελματικές Κοινότητες
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), Member of the Technical Chamber of Greece