Ευαγγελία Ζαχαράκη

Παρούσα Θέση
Marie Curie Fellowship Researcher, Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πάτρας, Ελλάδα.

Επιστημονικές Κοινότητες
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), Member of the Technical Chamber of Greece