Χρήστος Βάσσιος

Παρούσα Θέση
Ερευνητής, Harvard Medical School, ΗΠΑ.

Επιστημονικές Κοινότητες
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), Member of the Technical Chamber of Greece