Αλεξία Τζαλαβρά

Απέκτησε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2006) και το μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ιατρική Πληροφορική (2009) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών της υπήρξε μέλος της ερευνητικής ομάδας “AllergyOn” που συμμετείχε στον διαγωνισμό σχεδίου 2006 της Microsoft. Η ομάδα “AllergyOn” αξιολογήθηκε ως 1η στον πανελλήνιο διαγωνισμό και 4/200 σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών της υπήρξε μέλος της ερευνητικής ομάδας “Εκπαίδευση αυτιστικών ατόμων σε χρήση νέων τεχνολογιών ”. Το 2010, έγινε δεκτή ως Υποψήφια Διδάκτορας στο Εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), όπου επί του παρόντος εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή. Από τον Μάιο του 2012 εργάζεται στην Intrasoft International S.A. έχοντας ως αντικείμενο την ανάλυση συστημάτων.