Αλίκη Σκλήρη


2.1.26

Το 2011, εισήχθη στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και το 2016 έλαβε το δίπλωμα της. Τον Οκτώβριο του 2016, έγινε μέλος του Εργαστηρίου Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας (BioSim), της σχολής ΗΜΜΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου όπου αυτή τη στιγμή εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Αλίκης περιλαμβάνουν: Βιοϊατρική Τηλεμετρία, Εμφυτεύσιμες, Καταπόσιμες, Ενέσιμες Διατάξεις, Βιοηλεκτρομαγνητισμό, Σχεδίαση και Ανάλυση Κεραιών και Ασύρματες Επικοινωνίες On body και In body.