Αναστασία Αλεξανδρίδου

Παρούσα Θέση
Δημόσιος υπάλληλος, Ελλάδα.

Επιστημονικές Κοινότητες
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), Member of the Technical Chamber of Greece