Έναρξη δύο νέων ερευνητικών έργων με τίτλο "Cockpit Crew Health Monitoring" και "SMART-BLISTER", και συντονιστή το BioSim

Δύο νέα ερευνητικά έργα, με τίτλο "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης της Κατάστασης Υγείας των Πιλότων Αεροσκαφών σε Πραγματικό Χρόνο (CCHM)" και "Σύστημα Διασφάλισης της Φαρμακευτικής Συμμόρφωσης Χρόνιων Ασθενών με τον Ανασχεδιασμό του Blister των Φαρμάκων (SMART-BLISTER)", στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του ΕΣΠΑ 2014–2020, ξεκινούν να εκπονούνται στο BioSim.
To έργο "CCHM" στοχεύει στην παρακολούθηση, σε περιβάλλον εξομοιωτή πτήσης, παραμέτρων της ανθρώπινης φυσιολογίας (καρδιακός ρυθμός, ρυθμός αναπνοής, κορεσμός οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη, μυϊκός τόνος και υπνηλία), με τη χρήση ειδικών αισθητήρων, ψηφιακής τεχνολογίας και προηγμένων αλγορίθμων επεξεργασίας σήματος - εικόνας και τεχνικών υπολογιστικής νοημοσύνης. Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία: α) Ενός καινοτόμου «Συστήματος Παρακολούθησης της Κατάστασης της Υγείας των Πιλότων Αεροσκαφών σε Πραγματικό Χρόνο» και β) Ενός «Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης» του Έτερου Πιλότου (συγκυβερνήτη ή αυτόματου πιλότου), προκειμένου αυτός να αναλάβει τη διακυβέρνηση του αεροσκάφους μειώνοντας έτσι ακόμη παραπάνω την πιθανότητα αεροπορικού ατυχήματος.
Το έργο "SMART-BLISTER" επικεντρώνεται στη μελέτη, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας νέας μεθόδου, η οποία θα δίνει λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μέθοδοι έξυπνης συσκευασίας φαρμάκων με τη χρήση blisters.