Ανακοινώσεις

18.03.2018 Ιατρική Aπεικόνιση και Ψηφιακή Eπεξεργασία Ιατρικής Eικόνας
2η ενισχυτική εξάσκηση σε περιβάλλον Matlab
Την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018, και ώρα 17.00, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ενισχυτική εξάσκηση σε περιβάλλον Matlab στην αίθουσα ΔΕΠΥ Α (1ος όροφος Κτηρίου Η/Υ). Το υλικό για την εξάσκηση έχει αναρτηθεί στην ενότητα Έγγραφα.
18.03.2018 Τεχνολογίες Κινητής & Ηλεκτρονικής Υγείας
Προτεινόμενα Θέματα Εργασιών
Tα θέματα των ομαδικών εργασιών για το μάθημα «Τεχνολογίες Κινητής & Ηλεκτρονικής Υγείας», και η ενδεικτική βιβλιογραφία για το καθένα, αναρτήθηκαν στο σύνδεσμο «Έγγραφα». Οι φοιτητές πρέπει να σχηματίσουν ομάδες των τεσσάρων (4) ατόμων και να δηλώσουν το θέμα που προτιμούν ηλεκτρονικά στο mycourses επιλέγοντας το αντίστοιχο Θέμα στο σύνδεσμο «Ομάδες». Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το επιλεγέν θέμα και τη σχετική βιβλιογραφία, o εκπρόσωπος κάθε ομάδας μπορεί να επικοινωνήσει με · την κ. Μαρία Αθανασίου (mathanasiou@biosim.ntua.gr), για τα προτεινόμενα θέματα της Καθ. Κ. Νικήτα. · τον κ. Γ. Ματσόπουλο (gmatso@esd.ece.ntua.gr), για τα προτεινόμενα θέματα του Αναπλ. Καθ. Γ. Ματσόπουλου. · την κ. Ράνια Πετροπούλου (rpetro@biomed.ntua.gr) για τα προτεινόμενα θέματα του Καθ. Δ. Kουτσούρη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επιλογή Ομάδας-Θέματος είναι δυνατή μόνο μέσω του mycourses μέχρι τη Δευτέρα 19/03/2018.
08.03.2018 Ιατρική Aπεικόνιση και Ψηφιακή Eπεξεργασία Ιατρικής Eικόνας
1η ενισχυτική εξάσκηση σε περιβάλλον Matlab
Την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018, και ώρα 17:00, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ενισχυτική εξάσκηση σε περιβάλλον Matlab στην αίθουσα ΔΕΠΥ Α (1ος όροφος Κτιρίου Η/Υ).
12.10.2017 Προσομοίωση Φυσιολογικών Συστημάτων
Εγγραφές Εργαστηρίων
Οι εγγραφές στα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται από 9 έως 13 Οκτωβρίου 2017 και ώρες 11.00-17.00 στο γραφείο 1.1.2 (1ος όροφος, Παλιό Κτίριο Ηλεκτρολόγων). Κατά την εγγραφή τους οι φοιτητές θα παραλάβουν και τον εργαστηριακό οδηγό του μαθήματος.