Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Σχολή: ΗΜΜΥ • Εξάμηνο: 8 • Διδάσκοντες: Δ. Κουτσουρης, Κ.Σ. Νικήτα

Βασικές τεχνικές απεικόνισης και επεξεργασίας ακτινολογικών εικόνων. Τηλεϊατρική επειγόντων περιστατικών. Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος-Τεχνολογίες για την υλοποίησή του. Ρομποτική Χειρουργική-Σύστημα Da Vinci. Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός. Ηλεκτρομαγνητική δοσιμετρία για τερματικές συσκευές κινητών επικοινωνιών. Εικονική εξομοίωση ακτινο-θεραπευτικής αγωγής-Το λογισμικό εξομοίωσης Γαληνός. Ανάλυση και επεξεργασία εικόνων Dicom με τη χρήση MATLAB.