Τεχνολογίες Κινητής & Ηλεκτρονικής Υγείας

Σχολή: ΗΜΜΥ • Εξάμηνο: 8 • Διδάσκοντες: Δ. Κουτσούρης, Κ. Νικήτα, Γ.Ματσόπουλος

Δεδομένα υγείας, πληροφορία και γνώση. Ανάλυση δεδομένων υγείας. Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας. Ανταλλαγή πληροφορίας υγείας. Κανονισμοί και πρότυπα για δεδομένα υγείας. Αρχιτεκτονική πληροφοριακών συστημάτων υγείας. Ιδιωτικότητα και ασφάλεια δεδομένων υγείας. Tεχνολογία κινητών επικοινωνιών και κινητή υγεία. Αποδεικτική ιατρική και κλινικές οδηγίες. Συμμετοχική, ακριβής και εξατομικευμένη ιατρική. Διαχείριση νόσου και αρχεία νόσου. Στρατηγικές βελτίωσης ποιότητας. Ασφάλεια ασθενούς και τεχνολογίες πληροφορικής. Τηλεϊατρική. Πληροφορική απεικόνισης. Βιοπληροφορική. Πληροφορική δημόσιας υγείας. Συνεχές φάσμα διασυνδεδεμένης υγείας- πρόληψη σε οξείες και χρόνιες ασθένειες. Χρήση υπολογιστικού νέφους και ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.

Ανακοινώσεις

14.05.2018
Αναβολή και επαναπρογραμματισμός παρουσιάσεων 16ης Μαΐου

Λόγω της διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών στις 16 Μαΐου, οι προγραμματισμένες παρουσιάσεις εργασιών της αντίστοιχης ημέρας αναβάλλονται. Οι εξ αναβολής παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 23 Μαΐου, στις 15:15, στην αίθουσα 001 (Νέα Κτήρια Ηλεκτρολόγων).

04.05.2018
Παρουσίαση εξαμηνιαίων εργασιών

Η παρουσίαση των εξαμηνιαίων εργασιών θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στις 09/05, 16/05, 23/05, 30/05. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της κάθε ομάδας, όπως περιγράφεται στο αρχείο περί αξιολόγησης στην ενότητα Έγγραφα, θα πρέπει μέχρι την Κυριακή 06/05 να δηλώσει ηλεκτρονικά, μέσω του mycourses, στην ενότητα Ομάδες την ημέρα παρουσίασης που έχει επιλεγεί από την ομάδα του, σύμφωνα με την αντιστοιχία: 09/05: Ημέρα Παρουσίασης 1 16/05: Ημέρα Παρουσίασης 2 23/05: Ημέρα Παρουσίασης 3 30/05: Ημέρα Παρουσίασης 4 Το αναλυτικό πρόγραμμα των παρουσιάσεων θα ανακοινωθεί την Τρίτη 08/05.

30.04.2018
Υποβολή παραδοτέων εξαμηνιαίας εργασίας

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας κάθε ομάδας, όπως περιγράφεται στο αρχείο περί αξιολόγησης στην ενότητα « Έγγραφα», θα πρέπει να αναρτήσει στην ενότητα «Εργασίες» ένα συμπιεσμένο αρχείο που θα περιέχει τη γραπτή αναφορά και το αρχείο παρουσίασης για το θέμα που έχει επιλεγεί από την ομάδα. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Κυριακή 06/05. Η παρουσίαση των εξαμηνιαίων εργασιών θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στις 09/05, 16/05, 23/05, 30/05. Για τη διαμόρφωση του προγράμματος παρουσιάσεων και την υποβολή και παρουσίαση του τεχνήματος θα αναρτηθούν σχετικές ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ημέρες.

18.03.2018
Προτεινόμενα Θέματα Εργασιών

Tα θέματα των ομαδικών εργασιών για το μάθημα «Τεχνολογίες Κινητής & Ηλεκτρονικής Υγείας», και η ενδεικτική βιβλιογραφία για το καθένα, αναρτήθηκαν στο σύνδεσμο «Έγγραφα». Οι φοιτητές πρέπει να σχηματίσουν ομάδες των τεσσάρων (4) ατόμων και να δηλώσουν το θέμα που προτιμούν ηλεκτρονικά στο mycourses επιλέγοντας το αντίστοιχο Θέμα στο σύνδεσμο «Ομάδες». Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το επιλεγέν θέμα και τη σχετική βιβλιογραφία, o εκπρόσωπος κάθε ομάδας μπορεί να επικοινωνήσει με · την κ. Μαρία Αθανασίου (mathanasiou@biosim.ntua.gr), για τα προτεινόμενα θέματα της Καθ. Κ. Νικήτα. · τον κ. Γ. Ματσόπουλο (gmatso@esd.ece.ntua.gr), για τα προτεινόμενα θέματα του Αναπλ. Καθ. Γ. Ματσόπουλου. · την κ. Ράνια Πετροπούλου (rpetro@biomed.ntua.gr) για τα προτεινόμενα θέματα του Καθ. Δ. Kουτσούρη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επιλογή Ομάδας-Θέματος είναι δυνατή μόνο μέσω του mycourses μέχρι τη Δευτέρα 19/03/2018.